ACMO Bedrijfsoverdracht

Werken aan waarden, deel 3 van 4 (Pokerface | Due Dilligence Onderzoek)

Deze column is de derde uit een serie van vier, zie deel 2 van 4 over synergie voor de vorige.

Deze column draagt als titel POKERFACE;
Maar wat heeft een pokerface te maken met de overdracht van een onderneming?

Tijdens een ontmoeting met een ondernemer (in de regio), meldde de ondernemer dat hij het bedrijf van een concullega ging overnemen. Ik vroeg hem of de te kopen onderneming ook zou worden doorgelicht. Dit aan het licht brengen van potentiële problemen, heet een boekenonderzoek ofwel een Due Dilligence Onderzoek (hierna DDO). “Nee, we zijn er wel zo’n beetje uit.”

De koop van een onderneming van derden verloopt standaard als volgt: In de voorbereiding worden eigenschappen van een gewenste partij vastgelegd. Hierop worden geschikte verkopers gezocht en het informatiememorandum opgevraagd.

Als koper en verkoper aangesloten zijn, volgen de onderhandelingen waarvan de afspraken in het kort worden vastgelegd in een intentieverklaring.

Alleen zijn tot nu alle gegevens afkomstig van de verkoper… Nu ben ik van menig dat bij verantwoord ondernemen een onderzoeksplicht geldt.

Op basis van het DDO kunnen (balans)garanties worden uitgewerkt en worden afgesproken hoe te handelen als bijvoorbeeld na de koop een claim binnenkomt. Daarnaast kunnen adviseurs bezien of de fiscale afhandeling juist en bedoeld is (zoals de Btw en of de koopsom bruto of netto is).

Ook minder manifeste punten worden beoordeeld: stel dat de onderneming financieel verantwoordelijk is voor een arbeidsongeschikte en de ondernemer heeft net besloten om een eigenrisicodrager te worden? Uitkering niet gedekt via de WIA en het inlooprisico bij de verzekeringsmaatschappij mogelijk ook niet.

Zijn er gewijzigde omstandigheden; in de maanden voor overname heeft het personeel 20% opslag gekregen…

Natuurlijk; ondernemen is risico lopen, maar het moet verantwoord blijven.

Ten slotte, tijdens zo’n boekenonderzoek wordt de organisatie goed beoordeeld, zodat de koper ook cruciale informatie ontvangt, bijvoorbeeld de Kritische SuccesFactoren.

Helaas blijkt meer dan eens dat achter het masker van de verkopende partij een joker zit.

In mijn volgende column zal ik de mogelijkheid beschrijven om de onderneming voor te bereiden op de verkoop.