ACMO Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht, is een adviseur nodig?

Per jaar worden er zo’n 15.000 bedrijven in het midden en kleinbedrijf overgedragen. Elke overdracht heeft zijn eigen kenmerken, maar er zijn uiteraard veel overeenkomsten. Voldoende voorbereiding door de verkoper is een belangrijke factor voor het slagen ervan.

Bij de verkoop van een familiebedrijf spelen altijd emoties mee. Zo was er een familiebedrijf met 150 personeelsleden. De nieuwe eigenaar rekende finaal af met de oude bedrijfscultuur. Na anderhalf jaar werkten er nog maar 30 mensen. De verkoper verzuchte ”als ik alles tevoren geweten had dan had ik mijn bedrijf nooit overgedragen…”.

De kans op succes wordt aanmerkelijk vergroot als u een persoonlijke coach inschakelt waardoor u voldoende emotionele afstand weet te houden tot uw bedrijf. Die coach begeleidt u van het begin tot na de afloop van het verkoopproces. Dat hoeft niet iemand te zijn die alle disciplines beheerst die bij een overdracht een rol spelen. Het is voldoende als hij of zij weet wanneer er een specialist moet worden ingeschakeld. Belangrijk voor de coach is het wederzijdse vertrouwen en volledige openheid over motieven en achtergronden van de verkoper.

Omdat de verkoop van uw bedrijf ook fiscale gevolgen heeft is het inschakelen van een accountant of belastingadviseur heel belangrijk. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, bijvoorbeeld 5 jaar van tevoren. Het kan namelijk zo zijn dat er nog een fiscaal gunstige bedrijfsstructuur opgezet moet worden, bijvoorbeeld een beheer BV boven een werkmaatschappij, zodat de belastingheffing verminderd of uitgesteld kan worden. Of dat het bedrijfspand naar een aparte BV wordt overgeheveld en buiten de overdracht blijft zodat de koper minder hoeft te financieren en de verkoper inkomen gaat ontvangen uit huurbaten.

Binnenkort organiseren wij avonden op een informele locatie buiten ons kantoor waarin wij aanstaande verkopers informeren over het verkoopproces en hen voorlichten over velerlei gevolgen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. [deze informatieavonden hebben reeds succesvol plaatsgevonden. Bel ons voor een afspraak voor een eventuele volgende bijeenkomst of persoonlijk vrijblijvend gesprek]