ACMO Bedrijfsoverdracht

Scorend vermogen, goodwill?

Ruim een week na de wedstrijd durf ik er over te schrijven: Nederland – Rusland.

Naast de heer M. van Basten hadden we nog 7.668.000 Nederlandse bondscoaches (bron: Stichting KijkOnderzoek: tv 7.568.000; ANP: te Basel 100.000), radioluisteraars enz. nog niet eens meegerekend. Één stak er qua inzicht met kop en schouders bovenuit: de heer G. Hiddink.

In de titel staat ‘scorend vermogen’ en dat heeft Nederland tijdens de groepswedstrijden getoond te bezitten. Het scoren toont goede wil ofwel goodwill. In de overnamepraktijk kennen we de term goodwill ook en in dit artikel wil ik hier iets meer over schrijven. Als je een bedrijf overneemt is goodwill de meerprijs die wordt betaald boven de som van haar samenstellende delen, doordat deze bij elkaar zijn om te ondernemen en klanten aan te trekken. De waarde van een onderneming bedraagt namelijk meer -of minder, dan heet het badwill– dan de marktwaarde van alle losse bezittingen minus schulden.

Stel Guus drijft een onderneming: het coachen van voetballers en hij verkoopt zijn onderneming. Zodra hij niet meer voor de onderneming werkt, zal het bedrijf een stuk minder waard zijn omdat zijn ondernemingsactiviteiten zeer sterk persoonsgebonden zijn. Toch zijn er mogelijkheden deze waardevermindering te ondervangen door hierop in te spelen. Bijvoorbeeld door onder een merknaam te (gaan) opereren. Of door een protegé in te werken en hem of haar wereldbekend te maken. Ook kan hij de procedures die het succes verzekeren, vastleggen in de onderneming.

Elke (aanstaande) ondernemer dient zich vóór de verkoop of aankoop te realiseren welke factoren de goodwill beïnvloeden.

Vandaag en na de vakantie beleggen wij informele avonden op een locatie buiten ons kantoor waarin wij aanstaande (ver)kopers informeren over het verkoopproces. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. [deze informatieavonden hebben reeds succesvol plaatsgevonden. Bel ons voor een afspraak voor een eventuele volgende bijeenkomst of persoonlijk vrijblijvend gesprek]