ACMO Bedrijfsoverdracht

19 juli 2011, SER meldt: stijging fusie en overname meldingen

De SER meldt op 19 juli 2011 een stijging van het aantal fusies en overnames:

In het eerste halfjaar van 2011 is het aantal meldingen van fusies en overnames bij de SER met ruim 30 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2010. In het eerste halfjaar van 2010 bedroeg het aantal meldingen 154, in het eerste halfjaar van 2011 waren dat er 205.

Net als voorgaande jaren zijn de meeste meldingen afkomstig van de sectoren industrie en dienstverlening. Elk van beide sectoren neemt ruim een derde van het aantal fusies voor zijn rekening. Het aandeel van de non-profitsector bedroeg zo’n 9,5 procent en de handel 13,3 procent. Het stijgende aantal meldingen is niet aan een specifieke branche toe te rekenen.

De meeste meldingen werden in het eerste halfjaar van 2000 gedaan: in totaal 468 meldingen. Het eerste halfjaar van 2011 is qua meldingen te vergelijken met de jaren 1975 tot 1985 toen gemiddeld zo’n 200 meldingen per halfjaar werden gedaan.

De fusiegedragsregels zijn in 1970 binnen de SER opgesteld. De in de SER vertegenwoordigde organisaties van werkgevers en werknemers hebben zich verplicht tot naleving van die regels. Ondernemingen en organisaties in de marktsector die willen fuseren of die een overname willen doen, moeten dit volgens de gedragsregels melden aan de vakorganisaties in de sector en aan de SER. De melding moet worden gedaan op een zodanig moment dat de vakorganisaties nog invloed kunnen uitoefenen.

Geschillen over de naleving worden op verzoek van een bij de fusie betrokken partij of een bij de fusie betrokken vakorganisatie beslecht door de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER.