ACMO Bedrijfsoverdracht

De Flex BV, gevolgen voor bedrijfsovername

De besloten vennootschap (hierna Naambordje BVBV) wordt vanaf één oktober 2012 flexibel. In dit nieuwsbericht melden we welke invloed dit heeft op de bedrijfsoverdrachten.

  • Voorheen mocht een BV haar eigen overname niet financieren. Dit staat in artikel 2:207c BW (burgerlijk wetboek). De bepaling komt te vervallen. De praktijk had hier overigens al een oplossing voor, maar deze (extra administratieve lasten) zijn overbodig.
  • De verplichting tot blokkeren van de aandelen vervalt. De aandelen van de huidige BV mogen niet worden verkocht zonder toestemming van andere aandeelhouder(s). Deze regeling was in veel gevallen verstandig, want wie wil bijvoorbeeld na het overlijden van je medeaandeelhouder met diens erfgenamen zaken doen? Door de (fiscaal optimale) structuur van de BV’s was al een aandeelhoudersovereenkomst nodig om dit te effectueren. Wijs hierop bij de overdracht.
  • Als er verschillende aandeelhouders zijn, is er straks veel meer mogelijk. In het huidige recht geeft altijd recht op winst en stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Om stemrecht af te nemen, had de praktijk mogelijkheden bedacht zoals het certificeren van aandelen. Een aandeelhouder bezat dan certificaten van aandelen en het stemrecht bleef achter in de stichting die eigenaar was van de stemmen. Om winsten verschillend te verdelen over aandelen, kon de BV letteraandelen uitbrengen. Daardoor kun je de winsten verschillend toebedelen aan de verschillende soorten aandelen. Om dit onderscheid te maken is het nu bij wet toegestaan om dit in te regelen in de statuten.

Zie ook ons artikel over wijzigingen over de uitkering door de BV.