ACMO Bedrijfsoverdracht

Olifantenpaadjes

Wet en regelgeving

Dit woord werd genoemd bij het kritisch kijken naar de onnodige wet- en regelgeving vanuit Den Haag en Brussel. Nu zult u zeggen wat heeft een olifant daar mee te maken? Nu dan moet u eerst weten wat een olifantenpaadje is.

drie olifanten bereden door Olifantenpaadjes

Olifantenpaadjes, ook wel ‘afsnijdweggetjes’, zijn vernoemd naar de typische eigenschap van olifanten om altijd de kortste weg te kiezen en zich niet in het minst druk te maken over het afwijken van een geplaveid pad. De mens heeft ook de drang om de kortste weg van A naar B te zoeken en vindt die dan ook wel meestal.

De kortste weg

Als accountant komen wij veel onnodige wet- en regelgeving tegen waar je haren ten berge rijzen. Bijvoorbeeld dat je voor één instantie een set formulieren moet invullen doch dat je voor meerdere instanties over hetzelfde onderwerp een tig-aantal formulieren moet invullen met veelal dezelfde vragen of vragen die net iets anders gesteld zijn. ‘Ambtenarij’ wordt dit dan genoemd.

Project

De Belastingdienst is nu het project ‘Olifantenpaadjes’ gestart om kritisch te kijken naar deze onnodige wet- en regelgeving. Onze ’Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants‘ is als koepelorganisatie uitgenodigd om bureaucratische voorbeelden in te brengen. Als accountants juichen wij deze gang van zaken van harte toe. Immers door het opruimen van onnodige regels kunnen wij ons werk efficiënter doen en onze klanten hebben daar toch zeker ook baat bij?

Oproep

ACMO Accountants + Belastingadviseurs roept daarom iedereen op om praktische voorbeelden van onnodige regelgeving bij haar in te dienen.

Wij willen dan al deze overtollige regels neerleggen daar waar ze hoort, de wetgever zelf. Dit moet voor 23 oktober aanstaande worden ingediend. Dit kan per mail of via ons contactformulier. Gelieve hierbij uw contactgegevens te vermelden en het kenmerk “column oliefantenpaadjes”