ACMO Bedrijfsoverdracht

1 november 2012, Overname als alternatief voor starten

Kort voor de startersdag van de Kamer van Koophandel (aanstaande zaterdag, 3 november 2012), vragen wij uw aandacht op de onderzoeksresultaten van dr. Lex van Teeffelen (naar aanleiding van een publicatie van 31 oktober 2012). De schrijver van het onderzoek is lector aan de Hogeschool Utrecht.

Jaarlijks kost het opheffen van bedrijven en mislukte overnames 80.000 banen. Daarmee verliest de economie een omzet van 4 miljard euro en een kapitaal van 2 miljard. De overheid focust zich -volgens dhr. van Teeffelen- ten onrechte op de starters, omdat bedrijfsovernames economisch bezien meer opleveren:

  • er meer worden banen behouden dan bij starters,
  • op het gebied van innovatie,
  • ten aanzien van de productiviteit en
  • aangaande de continuïteit.
    Zo hebben kopers van een onderneming meer overlevingskans dan personen die een onderneming starten. Na vijf jaren zijn ruim 95% van de overnemers nog actief, te vergelijken met 50% van de starters. Ruim 65% van de overnemers zouden zo succesvol zijn dat  omzetstijging realiseren, het klantenbestand vergroten en de winstgevendheid verbeteren.

Van de ruim 135.000 starters neemt hooguit 10% personeel aan, hetgeen de economie minder goed doet dan een overname (laat staan een staking). Daarnaast hebben de stakers zonder overdracht veelal een probleem met hun pensioen, terwijl er jaarlijks zo’n 45.000 overnames nodig zijn in combinatie met een goede ondersteuning en financieringsmogelijkheden.

bron: Kenniscentrum Innovatie & Business, Hogeschool Utrecht

Een bedrijf overnemen of een onderneming verkopen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.