ACMO Bedrijfsoverdracht

1 februari 2013, Besluit over de bedrijfsopvolgingsregeling

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit over de bedrijfsopvolgingsregeling gepubliceerd. Daarin heeft Staatssecretaris Weekers onder meer de tekst van de goedkeuring bij een finaal verrekenbeding verduidelijkt. Verder is een goedkeuring opgenomen voor de bezitseis bij overlijden.

Aangaande de erfbelasting geldt de bezitseis niet van voor uiterlijk op 31 december 2010 geherstructureerde aandelenposities die voldeden aan de voorwaarden die voor de bedrijfsopvolgingsregeling golden in 2009.

Ten slotte zijn een aantal goedkeuringen gegeven voor het voortzettingsvereiste. Over de toepassing van de waardering volgens de Discounted Cash Flow methode (kortweg ook DCF genoemd, zie ook onze pagina over waarderingen) bestaat discussie. Indien deze discussie tot nieuwe inzichten leidt, zal dat kunnen leiden tot een aanpassing van het besluit. Voor lopende zaken geldt het huidige beleid. Het besluit treedt op 1 februari 2013 in werking.

Heeft u vragen over dit artikel, neem dan contact met ons op.