ACMO Bedrijfsoverdracht

22 augustus 2013, Courtagekosten van de makelaar niet aftrekbaar

(voorzitters)hamer rechter

Als er kosten voor een verkoop zijn, willen we die graag aftrekken van het (fiscale) resultaat. Dan wordt er minder Belasting betaald en dat lijkt redelijk, toch? De verkoopkosten van een deelneming zijn echter niet aftrekbaar als deze tot het resultaat van de deelneming behoren. (voorzitters)hamer rechterDeze resultaten zijn namelijk vrijgesteld via de deelnemingsvrijstelling. De rechtbank Gelderland heeft op 22 augustus 2013 beslist dat de makelaarscourtage voor de succesvolle bemiddeling van een vastgoedvennootschap niet aftrekbaar waren. Niet de onroerende zaken, maar de aandelen van de betreffende vennootschap werden verkocht.

Gezien de omstandigheden van de verkoop, vond de rechtbank dat de kosten die de moedermaatschappij had moeten maken voor de verkoop van de deelneming voor rekening van de verkoopster was. Daardoor achtte de rechtbank dat er sprake was van onder de deelnemingsvrijstelling vallende, dus niet-aftrekbare verkoopkosten van een deelneming. Dit betrof zaak Rechtbank Gelderland, 22-8-2013, nr. 12/423.

Vreemd genoeg lijkt de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs in een vergelijkbare situatie anders te beslissen. Daar werd een externe adviseur betaald voor de bemiddeling bij de verkoop van een deelneming. De rechtbank vond dat die niet voor de moedermaatschappij had moeten vallen en deze kosten zou niet onder de deelnemingsvrijstelling vallen (en zou dus wel aftrekbaar zijn). Dit betrof Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27-6-2013, nr. 13/568.

Het is vreemd te noemen dat met vrijwel gelijke overwegingen in sterk gelijkende zaken de Rechtbanken toch tot tegengestelde oordelen komen.

Pas daarom op met de (aftrekbaarheid van) kosten voor de verkoop van een deelneming.