ACMO Bedrijfsoverdracht

30 september 2013, Conclusie bedrijfsopvolgingsregeling

(voorzitters)hamer rechter

Op onze site staan een aantal berichten over de discussie met betrekking tot de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling), ook wel BOF (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) genoemd. Inmiddels heeft de Advocaat-Generaal (hierna A-G) IJzerman daar op 30 september een advies over uitgebracht aan de Hoge Raad.

(voorzitters)hamer rechterVerkrijgers van ondernemingsvermogen hebben voor de Erfbelasting en Schenkbelasting recht op een vrijstelling van 83%. Tot een bedrag van € 1.028.132 is de vrijstelling zelfs 100%. Verkrijgers van ander vermogen hebben die vrijstelling niet. Voor de Hoge Raad wordt geprocedeerd over de vraag of verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen ook recht hebben op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

De A-G meent dat de regeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel voor zover de vrijstelling meer bedraagt dan 75%. Als de Hoge raad het advies overneemt, dan is niet-ondernemingsvermogen (bijvoorbeeld een woning) voor maximaal 25% vrijgesteld voor de Erf- en schenkbelasting. Er wordt overigens nog wel een reactie van de wetgever verwacht. Het lijkt voor de hand te liggen dat de regeling wordt versoberd.

Om optimaal van huidige regelingen te profiteren adviseren we om bedrijfsovernames die reeds in gang zijn gezet, versneld uit te voeren. Weeg daarbij af in hoeverre de versnelling van het overnameproces negatieve gevolgen heeft voor de onderneming of (andere) partijen.