ACMO Bedrijfsoverdracht

Minder loonkosten voor werkende jongeren

Over het onderwijs is veel te vertellen. Lezers van mijn column weten al dat ik innovatie een warm hart toedraag. Een goede methode om dit in je bedrijf te ontwikkelen is het (laten) volgen van onderwijs.

Afdrachtsvermindering onderwijsonderwijs wordt subsidie praktijkleren

jongen die werkt door gras te maaienTot en met dit jaar stimuleerde de overheid studies met een afdrachtsvermindering in de loonheffing. Op het te betalen loonbelastingbedrag, kunnen ondernemers een bedrag aftrekken voor de educatie die werknemers volgen. De kwaliteit van de studies die hier gesubsidieerd werden, waren voor de overheid lastig controleerbaar. Ofwel: van deze regeling wordt echter zoveel misbruik gemaakt, dat deze op ‘de schop’ gaat. Met ingang van 2014 wordt die vervangen door de subsidie praktijkleren. Daarmee worden werkgevers gestimuleerd om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen beschikbaar te stellen. De subsidie kan ook een tegemoetkoming zijn in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De regeling zal vallen onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Agentschap.nl zal de regeling uitvoeren.

Voorwaarden subsidie praktijkleren

De subsidie wordt in verhouding tot de tijdsduur van de opleiding verleend. De categorieën van opleiding die voor de tegemoetkoming van kosten in aanmerking komen, zijn: VMBO, Mbo, Hbo, Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding. Opleidingsbedrijven zullen worden bevoorrecht. Dat zijn bedrijven die het doel hebben om vakbekwame medewerkers in de techniek op te leiden.

Premiekorting voor werkende jongeren

Los van voornoemde zal met ingang van 2014 ook een premiekorting komt voor jongeren. Dit voordeel kan oplopen tot € 7.000 in twee jaren en geldt voor werknemers van 18 tot 26 jaar die een WW-uitkering of bijstand ontvangen. Deze tijdelijke regeling heeft als doel om nieuwe banen te creëren.

Voorwaarden premiekorting jongeren

Het moet gaan om banen van ten minste 32 uur per week en ten minste moet er sprake zijn van een halfjaarcontract. Daarnaast gelden voor de premiekorting een aantal administratieve verplichtingen. Allereerst dient de werkgever, net als bij de premiekorting ouderen, een doelgroepverklaring van het UWV of gemeenten te bewaren in de administratie. Werkgevers kunnen de premiekorting toepassen twee jaar na ontstaan van het recht en zolang de dienstbetrekking duurt. Tevens moet de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling in de loonadministratie bewaren.

Uitstelling regeling premiekorting jongeren

De werkgever (of zijn softwareleverancier) moet zorgen voor aanpassing van de software om de nieuwe premiekorting jongeren in de loonaangifte toe te kunnen passen. De regeling kan niet eerder inwerking treden dan per 1 juli 2014 in verband met aanpassingen die in de loonaangifte moeten worden doorgevoerd door werkgevers en softwareleveranciers. De regeling zal echter terugwerken tot 1 januari 2014, zodat indiensttredingen vanaf die datum in aanmerking komen voor de premiekorting vanaf 1 juli 2014.