ACMO Bedrijfsoverdracht

Crowdfunding wordt misschien makkelijker

hand met aarde en jong plantje

Het kabinet wil crowdfunding eenvoudiger maken. Nog voor de zomer wordt onderzocht of crowdfunding kan worden aangemoedigd door regelgeving te versoepelen. Zo reageert minister Dijsselbloem van Financiën op vragen van VVD-Tweede Kamerleden Anne-Wil Lucas en Aukje de Vries.

Publieke financiering

hand met aarde en jong plantjeCrowdfunding is een financieringsvorm waarbij er voor ondernemingen verschillende soorten financieringen door het publiek worden verstrekt, waarbij de leningenvorm het grootste aandeel heeft. Het kabinet presenteerde enkele weken geleden voorstellen die het ondernemers- en vestigingsklimaat voor startups moeten verbeteren. Daarmee kwam het kabinet tegemoet aan het breed gedragen initiatief ‘StartupNL’ van VVD-Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas.

Nieuwe financieringsmanieren

Volgens mevrouw De Vries moet er ten behoeve van economische- en banengroei op verdere uitbreiding van crowdfunding en kredietunies worden ingezet. Ze is dan ook blij dat het kabinet nog dit jaar gaat onderzoeken of crowdfunding aantrekkelijker kan worden gemaakt: “Er wordt al werk verricht op dit gebied, maar de groei van nieuwe vormen van financiering gaat nog langzaam. Ondernemers zijn vaak nog niet bekend met deze vormen van alternatieve financiering. Zorg daarom voor meer aandacht en bekendheid, bijvoorbeeld via accountants of de Ondernemerspleinen“, aldus De Vries. De minister laat weten dat initiatieven voor crowdfunding al weten hoe ze een vergunning of ontheffing van de toezichthouders (DNB en AFM) kunnen vinden. Maar het kan nog beter en daarom wordt het huidige toezichtkader tegen het licht gehouden.

Regels van de Overheid

Het landschap van crowdfunding is snel aan het veranderen en blijft groeien. “Het is een mooie ontwikkeling, maar je loopt als initiatiefnemer of ondernemer wel tegen regels aan die deze vooruitgang dreigen tegen te werken. Een onwenselijke situatie. In geen enkel geval mogen nieuwe verantwoorde, alternatieve financieringsvormen, waar duidelijk behoefte aan is, worden tegengewerkt door opgelegde regels vanuit de overheid. Veelbelovende ondernemingen stranden helaas op papier en komen niet van de grond door gebrek aan financiering. Dat terwijl er nog zoveel maatschappelijke uitdagingen zijn“, aldus Lucas. De liberale merkt daarbij op dat het essentieel is om alle mogelijke risico’s die verbonden zijn aan nieuwe financieringsvormen goed in de gaten te houden.