ACMO Bedrijfsoverdracht

Werken aan waarden, deel 1 van 4 (verdisconteren | contant maken)

Nee, geen verschrijving van de aangenomen belastingwet “Werken aan Winst” en het motto in de regeringsverklaring, normen en waarden (tegenwoordig: Samen werken, samen leven met haar zes pijlers).

In deze en mijn volgende columns wil ik u informeren over het overdragen van een onderneming.

Aanleiding is een recent verzoek om een loodgieterbedrijf (niet in de regio) te begeleiden met de verkoop van zijn onderneming. Onze invloed werd helaas in een laat stadium ingeroepen; hij had een (andere) boekhouder. Een goede overdracht vergt jaren van voorbereiding.

Ter voorbereiding op ons gesprek, gaf ik hem relevante informatie mee. Kijk zelf bijvoorbeeld eens op KvK, NBA brochure bedrijfsovername, NBA brochure bedrijfsoverdracht en de Belastingdienst.

De belangrijkste vraag voor de ondernemer blijkt te zijn: “wat is mijn onderneming waard?”. Het antwoord op deze vraag is nooit: “Wat de gek ervoor wil betalen.”, maar dient verantwoord berekend te worden. Onderzoek zelf eens de voorbeeld waardeberekening.

In de waarderingsberekeningen is verdisconteren, lees contant maken, een belangrijk aspect.

Een simpele uitleg hierover: Als ik u vraag: “Wanneer ontvangt u € 1.000,- liever: vandaag of over een jaar?”, zullen de meeste van u instinctief en correct antwoorden: “Vandaag”. Maar waarom? Het economisch motief is de rente, waarin een vergoeding voor dubieusheid, rendement en geldontwaarding zit. Als u die € 1.000,- namelijk vandaag rentedragend wegzet, is deze over een jaar bij 4% interest € 40 meer dan de € 1.000,- die anders dan zou krijgen. Zo vertegenwoordigen, teruggerekend, reeksen van verwachte kasstromen van een onderneming een contante waarde. Deze waarde wordt afgeleid van in het verleden behaalde en in de toekomst verwachte resultaten. Deze methode, kunnen zowel door koper als verkoper worden toegepast.

In mijn volgende column zal ik nader ingaan op het fenomeen synergie.