ACMO Bedrijfsoverdracht

Werken aan waarden, deel 2 van 4 (synergie)

Na reacties op mijn vorige column, wil ik meer vertellen over het berekenen van de waarde van een onderneming.

Een anekdote over Einstein (dhr. A., 1879-1955); toen hem werd gevraagd naar het achtste wereldwonder: “de samengestelde interest”. Om samengestelde interest, ofwel ‘rente over rente’ te berekenen, wordt gebruik  gemaakt van reeksen.

Om reeksen uit te leggen het verhaal over Laplace (dhr. P.S., 1749-1827); Hij zat in een klas met studenten aan wie gevraagd werd door een wat ‘gemakkelijke’ docent om alle cijfers 1 tot en met 1000 op te tellen.

Echter in vijf minuten had Laplace het antwoord. Zijn docent had meer tijd nodig… Voornoemd intellectueel had een reeks herkend in de cijfers: (1+1000) + (2+999) + (3+998)… Vereenvoudigd is dat 1001+1001+1001… en dan is de hele reeks dus 500 * 1001. Ook resulteert 1000 * 500,5 (het gemiddelde van 1000+1) in het correcte antwoord. Door deze en andere rekenmethoden toe te passen kunnen rekenmeesters efficiënt werken.

Uitkomsten van modellen om een waarde van een onderneming te berekenen, verschillen of men deze berekent voor de huidige eigenaar of voor die van de koper. Het volgen voorbeeld illustreert dit:

‘Te koop: een woning voor de helft van de kosten dan de woonlasten die u nu betaalt en qua volume groter.’ U bent geïnteresseerd?

Echter, de woning is gelegen in Friesland… U bent nu wellicht minder overtuigd. Waarom? U zult mogelijk méér lasten krijgen, zoals reistijd en ~kosten; de buurt en cultuur is anders, school ligt verder weg, enzovoort. Voor sommige ondernemingen is een verder gelegen locatie juist een mogelijkheid een brug te slaan. De juiste kwaliteiten bij elkaar brengen resulteert in een groter voordeel, hetgeen verdisconteerd wordt in een hogere waarde. Dit is synergie (schaalvoordelen): het samengaan van de delen levert meer op dan de som ervan. Daarbij moet echter gelet worden op kwantificeerbare én niet-kwantificeerbare factoren (ofwel getallen respectievelijk cultuur, persoonlijke overwegingen et cetera).

In mijn volgende column zal ik verder gaan met de aspecten die de waarde kunnen beïnvloeden.