ACMO Bedrijfsoverdracht

Vitaliteitsregeling

Onze regering heeft een nieuwe spaarmogelijkheid geïntroduceerd en wel de “vitaliteitsregeling” en mag gebruikt worden vanaf 2013.

Een bijzondere naam want vitaliteit houdt in: levensvatbaar, levenskrachtig en levenslustig. Nu moet u niet denken dat indien u niet (meer) levenslustig bent dat dan de regeling niet voor u zou gelden. Neen, deze staat open voor alle werknemers, ondernemers en resultaatgenieters tot aan de 65 jarige leeftijd. De stortingen zijn aftrekbaar in box 1 (tot een maximum van € 5.000 per jaar) en er mag maximaal € 20.000 worden gespaard. Het saldo is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (box 3).

Opnamen

Het tegoed moet voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar worden opgenomen. Tussen 62 en 65 jaar mag maximaal € 10.000 worden opgenomen.

Bij deze opnamen zal loonheffing worden ingehouden naar een tarief van 42%. Eventueel wordt dit tarief gecorrigeerd in de inkomstenbelasting. Er geldt geen beperking ten aanzien van het doel waarvoor de opname plaats vindt.

Spaarloonregeling

De spaarloonregeling wordt afgeschaft met ingang van 2012. Het spaarloontegoed kan in 2013 ineens belastingvrij worden opgenomen. Deelnemers kunnen het tegoed ook gedurende de resterende blokkeringstermijn laten staan en gebruik blijven maken van de vrijstelling voor spaarloon in box 3. Ook blijven in dat geval de huidige blokkeringsmogelijkheden bestaan.

Levensloopregeling

Alleen zij die in 2011 al een saldo op de levensloopregeling hebben staan kunnen in 2012 nog deelnemen aan de levensloopregeling.

Vanaf 2013 kunnen alleen mensen die voor 1 januari 2013 58 jaar of ouder zijn nog deelnemen aan de levensloopregeling. In alle overige gevallen zal het tegoed ineens onder inhouding van loonheffing worden uitbetaald of, naar keuze, en zonder heffing in worden gebracht in de vitaliteitsregeling.

ACMO-Klankbord

Wilt u hierover doorspreken of over andere zaken uw licht opsteken? Op iedere derde dinsdag van de maand kunt u vrijblijvend met ons klankborden. Een belletje voor een afspraak is genoeg.