ACMO Bedrijfsoverdracht

Belastingvrije fiets?

Wie geld verdient, betaalt normaal gesproken belasting. Deze heffing kan oplopen tot 52%. Als de Belastingdienst meebetaalt aan onze aankopen, maken we daar toch gretig gebruik van. Er is een nieuwe regeling in aantocht waarbij de Belastingdienst niet meer zo specifiek financiert. Die nieuwe regeling heet de Werkkostenregeling (hierna: WKR). Deze regelt dat een aantal onkostenvergoedingen en verstrekkingen plaats maken voor de standaard 1,5% (in 2013). Op verschillende manieren hebben wij onze klanten en ook u hierover geïnformeerd. Deze regeling mag al worden toegepast vanaf 2011 en vanaf 2014 wordt deze zelfs verplicht. Man met leren zakentas fietsend op een mountainbike

De WKR is nog niet bepaald populair: in oktober werd gemeld dat maar 10% van de werkgevers hiervan gebruik maakt. Een hele populaire vergoeding / verstrekking is de belastingvrije fiets. Die wordt straks niet meer specifiek ‘gesubsidieerd’. Als u een eindejaarsbonus of bijvoorbeeld een 13e maand uitkeert aan uw personeel, kunt u overwegen om ‘de fiets van de zaak’ te verstrekken.

Let op: als u dit regelt via het nationale fietsplan krijgen ze een vergoeding die de rijwielhandel geld kost. Het kan echter veel eenvoudiger, zie hieronder een toelichting hoe dit kan, mede voortkomend uit de meest gestelde vragen. Bovendien bieden we voor de lezers van deze column aan dat elke werkgever dit jaar één fiscale vraag over de fiets van de zaak gratis beantwoord krijgt. Stel uw vraag via onze site onder vermelding van uw naam, mailadres em KvKnummer.

De overheid heeft de populariteit van de WKR onderzocht. Daaruit blijkt dat met name kleinere werkgevers de WKR niet kent. Grotere werkgevers maken ook meer gebruik van de WKR. De overheid heeft ook onderzocht waarom de WKR niet populair is. Een van de redenen bij kleinere werkgevers is dat ze toch maar weinig (onbelaste) onkostenvergoedingen geven. Terwijl juist dán de WKR voordelig is…

Administratief wordt het gemakkelijker, zo belooft de overheid. Maar daarvoor moet de werkgever eerst wel een aantal zaken regelen en afstemmen met zijn werknemers. En daar zitten de ondernemers blijkbaar niet op te wachten. En daar kan ik me iets bij voorstellen…

Zie voor andere eindejaarstips het redactioneel artikel in deze uitgave en ook op onze website onder nieuwsbrieven.

Vaak wordt € 0,19 per kilometer vergoed aan de werknemer voor het woon-werkverkeer. In plaats daarvan kan gebruik worden gemaakt van de fietsregeling. De fietsregeling houdt in dat u aan de werknemer onbelast voor woon-werkverkeer een fiets kunt verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen.

Om deze fietsregeling te kunnen toepassen geldt als eerste voorwaarde dat de werknemer de fiets gebruikt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij naar zijn werk gaat. Ten tweede mag in het kalenderjaar waarin u van de regeling gebruikmaakt en de twee daaraan voorafgaande kalenderjaren niet al een fiets vrij zijn verstrekt, ter beschikking zijn gesteld dan wel een onbelaste vergoeding voor de fiets zijn betaald. Verder geldt er een maximum, zie hierna.

  • Als u een fiets verstrekt, betekent dit dat u het eigendom van de fiets aan de werknemer overdraagt. De fiets kunt u onbelast verstrekken voor zover de waarde in het economisch verkeer van de fiets niet hoger is dan € 749 (inclusief btw).
  • Als de werknemer zelf een fiets koopt voor het woon-werkverkeer, kunt u de eerste € 749 van de aankoopprijs van de fiets belasting- en premievrij vergoeden.
  • Als een fiets die u aan de werknemer voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt uw eigendom blijft, hoeft u geen bedrag bij het loon te tellen. De waarde in het economisch verkeer van deze fiets mag niet hoger zijn dan € 749 (inclusief btw).

Verder maakt de fietsregeling het mogelijk dat u de met de fiets samenhangende zaken belasting- en premievrij kunt vergoeden of verstrekken. Voorbeelden daarvan zijn reparaties, een extra slot, een steun voor de aktetas en een regenpak dat praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt. U mag voor met de fiets samenhangende zaken maximaal € 82 per kalenderjaar onbelast aan uw werknemer vergoeden en verstrekken. Dit maximum geldt voor vergoedingen en verstrekkingen samen.

Let op: De met de fiets afgelegde zakelijke kilometers (daaronder begrepen woon-werkkilometers) kunnen ook onbelast worden vergoed tegen € 0,19 per werkelijk afgelegde kilometer. Afhankelijk van de omstandigheden kan het fiscaal aantrekkelijker zijn een dergelijke kilometervergoeding te geven dan van de genoemde fietsregeling gebruik te maken. Daarbij is het mogelijk, mits de fiets wordt verstrekt dan wel wordt vergoed, om beide regelingen naast elkaar toe te passen. U kunt dan zowel een fiets onbelast verstrekken of vergoeden als de werknemer daarnaast een onbelaste vergoeding geven van € 0,19 per met de fiets afgelegde zakelijke of woon-werkkilometer.