ACMO Bedrijfsoverdracht

SBR verplicht voor aangiften Btw en opgaaf ICP over 2014 en afschaffing van pincodes

In september 2013 stuurt de Belastingdienst een brief waarin ze (nogmaals) aankondigen dat ze de aangiften omzetbelasting en intracommunautaire prestaties over 2014 van het SBR logoSBR-formaat via de Digipoort verplicht stellen en dat ze de communicatie via BAPI afschaffen. Deze brief heeft het kenmerk B/CA-UPB/13/118 en is gedateerd rond 19 september 2013. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat u moet doen. In dit nieuwsbericht informeren we u over de (on)mogelijkheden.

Huidige situatie

Wij zien twee manieren hoe aangiften worden ingediend:

  1. Wij dienen de aangifte in.
  2. De ondernemer dient de aangifte zelf in, via
    1. de website van de Belastingdienst of
    2. de BAPI-certificaten of BAPI-pincodes

Hierna beschrijven we de gevolgen van deze wijziging bij de Belastingdienst

Gevolgen voor de huidige routes

Als wij de aangifte voor u indienen, hoeft u niets te doen. Wij hebben de benodigde overheidscertificaten al lang geleden aangeschaft en deze functioneren naar behoren.

De tweede hierboven beschreven relaties noemen wij ‘zelfaangevers’. Het blijft (vooralsnog) mogelijk om de aangifte op de site van de Belastingdienst in te dienen. Echter als u de aangifte via de pincode / een softwarepakket indient, moet u actie ondernemen.

Mogelijke oplossingen als u moet overstappen

We zien drie oplossingen:

  1. Sommige financiële boekhoudsystemen bieden aan dat aangiften kunnen worden ingediend middels certificaten die op naam staan van de softwareleverancier. Een voorbeeld van zo’n boekhoudprogramma is Snelstart.
  2. U geeft voortaan aan via eigen PKI Overheids servicecertificaten aan.
  3. Voortaan dienen wij uw aangiften in.

Praktische uitwerking van de oplossingen

De hiervoor beschreven oplossingen, werken we hieronder voor u uit zodat u daaruit een keuze kunt maken.

Ad 1. U vraagt uw leverancier of zij dit actief ondersteunen en garantie bieden voor het beschikbaar zijn van dit aangiftekanaal. Overigens kunnen ze dan mogelijk inzage hebben in uw aangiften. Verder zal meestal een recente update van het pakket nodig zijn. Ten slotte adviseren we de route tijdig te testen. Wacht in februari of april 2014 dus niet tot de laatste dag met het indienen van de aangifte, maar agendeer deze actie. Overigens kunt u de laatste aangifte over 2013 nog via het bekende, huidige kanaal indienen.

Ad 2. U vraagt de prijzen en kwaliteiten bij de aanbieders van certificaten op, schaft er één aan en installeert deze. Uw boekhoudsoftware moet een update hebben om via SBR aan te kunnen geven en het bestand af te leveren bij Digipoort. Wij adviseren u om hiervoor contact op te nemen met uw softwareleverancier, als zij u hiervoor (binnen het servicecontract) ondersteunt. Uiteraard willen wij u daar ook bij helpen als u hierom vraagt. Wij adviseren dit tijdig in werking te zetten, omdat we bij een vergelijkbare deadline hebben gezien dat de leveranciers van de software en van de certificaten -met name op het laatst- nogal druk zijn en ze tijd nodig hebben voor de verwerking. De kosten voor de PKI-overheidscertificaten bedragen ongeveer € 150 tot € 200 per jaar plus eventuele administratiekosten.

Ad 3. Als wij voortaan de aangiften voor u mogen indienen, ontvangen we periodiek het aangiftebestandje maar sowieso het overzicht waarop de Btw-aangifte en (indien van toepassing) de ICP opgave staat. Deze dienen wij dan voor u in. Voor de kosten en de wijze waarop wij u ontzorgen kunt u contact met ons opnemen.

Slotopmerking

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor (het tijdig indienen en de inhoud) van uw aangifte, zie bijvoorbeeld onze nieuwsbrief augustus 2013, 2e pagina rechts.

Gratis advies: Als noodvoorziening adviseren we u de inloggegevens paraat te houden om de aangifte via de website van de Belastingdienst in te kunnen vullen.