ACMO Bedrijfsoverdracht

Verkoopvoorwaarden

U wilt u onderneming verkopen. Maar niet tegen elke prijs! Daarom stelt u van tevoren een aantal eisen op, waaraan de verkoop en het verkoopproces moet voldoen. Een belangrijk onderdeel bij bedrijfsverkopen is de prijsbepaling. Op de pagina waardebepaling kunt u voorbeelden doorrekenen.

Verkoopvoorwaarden vastleggen

In het verkoopprofiel staat veel informatie. De koper ontvangt hiermee gegevens over het te verkopen bedrijf, ook wel ‘target‘ genoemd. In het profiel wordt ‘de case’ beschreven, zeg maar een Curriculum Vitae van de onderneming en u. Maar hoeveel informatie wilt u straks prijsgeven? Ook dient u de volgende stappen van het verkoopproces proberen te voorzien. Zo moet de koper een financiering lospeuteren om het bedrijf te kopen, maar in hoeverre en hoelang u bereid bent om de verkoop (deels) mee te financieren?

Ook de beoogde snelheid van de voorgenomen verkoop wordt hier vastgesteld. Verder is ook relevant in hoeverre uw betrokkenheid na de verkoop gewenst is. De hier genomen beslissingen hebben gevolgen voor het verdere verkoopproces. En ook moet u overdenken welke kandidaat u wenst.

Een voorbeeld is dat we bij een klant kwamen waarvan de waarde van de onderneming bijna uitsluitend persoonlijke goodwill betrof. De eigenschappen van de verkopende ondernemer waren dermate uniek dat deze tot het succes van de onderneming hadden geleid. Een kopende partij zal voor persoonlijke goodwill niets betalen, dus het was zaak de kwaliteiten van de ondernemer in te bedden in de organisatie. Deze uitvoering leverde in een concreet voorbeeld € 1.000.000 op.