ACMO Bedrijfsoverdracht

Koopvoorwaarden

Uit het aankoopbesluit volgen de koopvoorwaarden. U weet nu waarom u een onderneming wilt kopen: u wilt meerwaarde creëren. Nu worden andere randvoorwaarden van de overname vastgesteld.

Aandachtspunten bij de koopvoorwaarden

Een belangrijk onderdeel daarvan is vaak de prijsstelling. Hierover treft u op de waardeberekeningspagina meer informatie aan. Ook wordt hiermee vastgelegd in hoeveel en hoelang u bereid bent om de verkoop (deels) mee te financieren.

Maar ook de beoogde snelheid van de voorgenomen overname wordt hier vastgesteld. Verder is ook relevant in hoeverre de betrokkenheid van de verkoper na de aankoop gewenst is. De hier genomen beslissingen hebben gevolgen voor het verdere koopproces.

Hier wordt ook de juridisch gewenste structuur vastgesteld.

Tegelijk worden hiermee ook de kwalificaties van de beoogde aan te kopen onderneming vastgesteld. Welke vergunningen bezit u reeds en welke opleiding heeft u. Welke karaktereigenschappen passen bij het personeel en de klanten, ofwel welke cultuur past bij uw onderneming.

In de praktijk zagen we dat een onderneming in het midden van het land een onderneming kocht in de Randstad. U kunt zich voorstellen dat er een cultuurverschil heerst tussen de twee bedrijven. Dit vergde meer communicatie dan verwacht en alle betrokken personeelsleden hebben daarom een communicatiecursus gevolgd. Dat was meteen een goede methode om elkaar beter te leren kennen. De oplossing van deze ‘hobbels’ brengen extra kosten met zich mee. Dit hoort voorafgaand aan de bedrijfsovername wel te worden onderkend.