ACMO Bedrijfsoverdracht

Nakomen overeenkomst

In de (ver)koopovereenkomst staan de voorwaarden van de bedrijfsovername beschreven. Deze moet worden nagekomen. Als deze niet worden nagekomen, krijg je als koper vaak een slecht gevoel. Maar dat geldt ook voor de verkoper als u uw beloftes niet nakomt. Lees hier waarom het belangrijk is om te agenderen wie wat en wanneer moet uitvoeren.

Nakomen overeenkomst

Als de overeenkomst niet wordt nagekomen kan de benadeelde partij, nakoming eisen. In het uiterste geval kan deze zelfs vragen om (een deel van) de overeenkomst te ontbinden. Verder worden vaak boeteclausules overeengekomen die een straf bepalen bij het niet nakomen van (een deel van) de afspraak.

In de verkoopovereenkomst staat niet alles beschreven, bijvoorbeeld de reden waarom men een bepaalde artikel heeft opgenomen, of bepaalde punten uit het boekenonderzoek die toen niet relevant waren. Toch kunnen ook aan ongeschreven regels, lees mondelinge overeenkomsten, rechten worden ontleend. Bewaar alle vastleggingen die tijdens en na de overdracht worden gemaakt daarom goed.

Hierna breekte de periode aan van na de overdracht.

In de praktijk kwamen we een overdracht tegen, waarbij ook de debiteuren werden overgenomen. Er was overeengekomen dat het bedrag dat de debiteuren minder betaalden, moest worden bijgelegd door de verkoper. Dat is niet vreemd. De koper had weinig aangedrongen op de afrekening, hoewel de datum van afrekening wel vaststond. Nu had de verkoper meer tijd om de debiteuren alsnog te innen. Omdat er een aantal debiteuren alsnog betaalden, was de verkoper vele duizenden euro’s minder kwijt. De vorm van incasso door de vorige eigenaar was niet echt klantvriendelijk en daarnaast droeg de verkoper het rentenadeel voor de later ontvangen bedragen. Omdat er geen sanctie was gesteld op overschrijding van de termijn van de afrekening, waren de gevolgen voor de koper.

Blijf daarom altijd alert op waar u nadeel kunt ondervinden en leg dit van tevoren goed vast. Ook de wijze waarop de verkoper de facturen int kan ertoe leiden dat trouwe klanten opeens geen klant meer zijn.
Het belang van de verkoper is veranderd.