ACMO Bedrijfsoverdracht

Gedragsregels

Als accountant weten wij heel goed wat onafhankelijkheid is en daarvoor zijn strenge eisen gesteld. De eisen waaraan wij moeten voldoen zijn:

  1. Deskundigheid en vakbekwaamheid
  2. Objectiviteit
  3. Professionaliteit
  4. Integriteit
  5. Geheimhouding

Dit zijn prachtige woorden, maar wat heeft u aan de gedragsregels van uw adviseur? Daarom schrijven wij hieronder voorbeelden van wat dit voor u betekent.

Deze fundamentele beginselen zijn er ter bescherming van u en van de adviseur en universeel toepasbaar.

Van elk voornoemde eis zullen wij u een voorbeeld geven:

Ad 1) Deskundigheid en vakbekwaamheid

Wanneer uw adviseur de deskundigheid niet heeft om uw (deel)opdracht uit te voeren, wordt u daar niet de dupe van. Er wordt een deskundige ingeschakeld, de adviseur verwerft alsnog de kennis of geeft de opdracht terug.

Ad 2) Objectiviteit

Als één van uw opdrachten irreëel is, bijvoorbeeld doordat u teveel garanties vraagt, zal de adviseur u daarop wijzen. Hierdoor zal de overdracht soepeler verlopen.

Ad 3) Professionaliteit

De adviseur zal de andere partij professioneel tegemoet komen. Hierdoor vermindert de kans dat de overdracht mislukt door emotioneel falen van de adviseur.

Ad 4) Integriteit

Integer betekent onder meer: ‘onomkoopbaar’. Wij als adviseur zullen daarom geen geldbedragen aannemen van een andere partij dan de opdrachtgever om de overdracht te sturen.

Ad 5) Geheimhouding

Het voornemen om een bedrijf te kopen of te verkopen is een belangrijke stap die u in beginsel vertrouwd behandeld wilt zien. U kunt erop vertrouwen dat de naam van het betrokken bedrijf niet eerder bekend wordt gemaakt dan u dat wenst.

Voornoemde is gewaarborgd in de organisatie; U kunt bij ons ingeval van ontevredenheid over onze medewerkers of dienstverlening een klacht en bij (vermeende) overtredingen van wet- en regelgeving een melding in het kader van onze klokkenluidersregeling indienen. Zie daartoe de formulieren onder acmo.com/over-acmo/.

Op deze fundamentele regels kunt u de adviseur aanspreken!

Daarom kunt u op ons vertrouwen.