ACMO Bedrijfsoverdracht

Deeladviezen

Op deze website treft u veel informatie aan over bedrijfsoverdrachten. Bij de koop, verkoop of fusie van ondernemingen kunnen wij optreden als pennetrekkers.

Maar soms wilt u een second opinion of een deelopdracht kwijt bij een deskundig persoon. Wij kunnen samenwerken met bestaande adviseurs, zonder dat er ‘getouwtrek’ ontstaat, waarvan u de dupe bent.

Een onderdeel bij een bedrijfsovername die vaak aan ons wordt uitbesteed is het boekenonderzoek. Daarom willen wij u graag nader informeren over dit fenomeen.

Wat is een onderneming waard…
Dat is voor velen de hamvraag, zowel voor de kopers als voor de verkopers.
In de praktijk blijkt dat de waarde die een onderneming heeft en de prijs die ervoor wordt betaald, verschillen.
U wilt zich natuurlijk niet bekocht voelen na een bedrijfsoverdracht.

Allereerst is het belangrijk te weten welke grondslag er geldt. Bij een overdracht gaat het om de verkoopwaarde. Dit is meestal een andere waarde dan de fiscale waarde of de bedrijfseconomische waarde. De fiscale waarde gaat bijvoorbeeld uit van de historische aanschafwaarde. Een pand is nu meer (of minder) waard dan 20 jaar terug.

De bedrijfseconomische waarde houdt geen rekening met zelf gekweekte goodwill, dat wil zeggen de meerwaarde tussen de combinatie van arbeid, goederen en kapitaal. Ofwel, als je de voornoemde waarden bij elkaar optelt kan dit minder waard zijn dan de 3 tezamen waard zijn. Goodwill is het hogere bedrag dan alle onderdelen van een bedrijf los zou worden verkocht. Dat is de extra vergoeding voor de meerwaarde van de combinatie van kapitaal, goederen en arbeid. Met dit extra bedrag wordt de winstcapaciteit voldaan.

De methoden van waardebepaling zijn onder andere:

  • Discounted cash flow: op basis van toekomstige vrije kasstromen.
  • Intrinsieke waarde: verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden.
  • Rentabiliteit: gaat uit van de gemiddeld haalbare toekomstige nettowinst.

Er zijn veel modellen waarop kan worden gewaardeerd en er kunnen veel parameters worden ingevoerd. Een nieuwe parameter die door de kredietcrisis is toegevoegd is: de flexibiliteit van de onderneming. Ofwel de mate en de snelheid waarop een onderneming haar processen kan vergroten, verkleinen of ombuigen.

De waardeberekening leidt tot een bandbreedte voor een redelijke prijs. Mede afhankelijk van het boekenonderzoek (due dilligence) en de onderhandelingen kan deze bandbreedte uitmonden in een prijs.

Een eenvoudig voorbeeld die u vrij mag gebruiken treft u aan op de pagina waardebepaling.

Lees voor meer informatie over het boekenonderzoek de pagina’s voor de koper of voor de verkoper.