ACMO Bedrijfsoverdracht

Verkoopmemorandum

Na het tekenen van de geheimhoudingsovereenkomst, zal de verkoper een soort Curriculum Vitae van de onderneming toezenden. Dit wordt ook wel een verkoopmemorandum genoemd. Dit verkoopmemorandum is meestal een positieve weergave van de te kopen onderneming.

Wat is het nut van een verkoopmemorandum

Daarna kunt u een middels een lijst ontbrekende gegevens uitvragen. Wij beschikken over een standaardlijst om de meest relevante gegevens uit te vragen. Deze uitvraag kan worden aangevuld met bedrijfstype, branchespecifieke, bedrijfsspecifieke vragen of wensen die voortkomen uit uw koopprofiel.

Net als bij de koop van een huis, heeft u een onderzoeksplicht. De ontvangen gegevens dient u dus te onderzoeken.
Dit doet u door een boekenonderzoek uit te laten voeren.

In de praktijk ontvingen we een keer een verkoopmemorandum die ongelofelijk positief was over onderneming die ‘ in de etalage ‘ stond. Onderzoek wees uit dat het memorandum eigenlijk niet eerlijk was opgesteld. U begrijpt dat er discussie kwam over de kosten van de afgebroken onderhandeling.

Als u een aanbod wordt gedaan, dat te mooi is om waar te zijn… dan klopt dat vaak ook.