ACMO Bedrijfsoverdracht

Verkoopklaar maken

Het is relevant om te weten waarom de onderneming in de verkoop wordt gezet. Hier staat of valt het hele verkoopproces mee. Om u een idee te geven van de verkoopredenen, sommen wij hieronder een aantal redenen op.

Redenen verkoop onderneming

Deze is ruwweg op te delen in strategische en persoonlijke motieven. Onderstaande lijst is niet limitatief:

 • Toekomstige ontwikkeling
  • te verstevigen,
  • te consolideren of
  • niet te verslechteren;
 • Groei;
 • Uitbesteden (outsourcing);
 • Technologische redenen;
 • Vrijmaken van vermogen, liquiditeitsredenen;
 • Cultuurproblemen;
 • Onenigheid onder de aandeelhouders;
 • Slechte toekomstverwachtingen;
 • Imago;
 • Bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Gezondheidsmotieven directie;
 • Geen opvolging in de familie;
 • Iets anders willen;
 • Enzovoort.

Vaak lopen meerdere redenen samen, ook tussen persoonlijke en strategische aspecten.

Het is van belang om te onderzoeken of de motieven niet irrationeel zijn. Ook is het belangrijk om de gevolgen van de keuze voor het verkoopproces vast te stellen. Als de motivatie bijvoorbeeld het vrijmaken van vermogen is, wilt u meestal het complete bedrag ineens volledig ontvangen. Dan moet er worden gezocht naar een partij die de overnamesom volledig wil en kan financieren. Dit is een voorbeeld van de verkoopvoorwaarden die u vooraf als minimale criteria vaststelt.

Keuze adviseur

Niet geheel onbelangrijk is dat u ook vaststelt hoeveel een geslaagde bedrijfsoverdracht u waard is. U vraagt offertes op voor het inschakelen van een adviseur en kiest deze afhankelijk van de prijs, ervaring, deskundigheid en de ‘klik’.

“Uw onderneming is uw kind”, die laat u toch niet overdragen met behulp van een willekeurige adviseur?