ACMO Bedrijfsoverdracht

Disclaimer

De website van de ACMO Accountants + Bedrijfsoverdrachtadviseurs (hierna ACMO) is uitsluitend bedoeld als naslagwerk. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. De informatie op de ACMO website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. U wordt ten stelligste geadviseerd onafhankelijk juridisch of anderszins advies in te winnen, voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de informatie die beschikbaar is op de ACMO website relevant kan zijn.

Hoewel de informatie op de ACMO website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en de ACMO van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de ACMO website, kan ACMO geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. De definitieve versie van een publicatie of wettekst is de origineel geprinte of gedrukte versie. ACMO kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de ACMO website. Hoewel het streven van ACMO er op is gericht dat de ACMO website continu toegankelijk is, kan ACMO ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de ACMO website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De ACMO website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de ACMO website naar websites van andere organisaties gaat, wijst de ACMO u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan ACMO, dat ACMO niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat ACMO geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de ACMO website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.