ACMO Bedrijfsoverdracht

Waardebepaling

Via het hiernaast staande formulier is het mogelijk om een indicatie van de waarde vanĀ een onderneming te berekenen. Het formulier is in 10 minuten in te vullen. Daarmee is dit natuurlijk geen betrouwbare waardebepaling. De berekening is bedoeld als kennismaking met een waarderingsmethode en als bespreekpunt met uw adviseur. Gebruik de meest recente jaarrekening(en) om de velden in te vullen. Als u meerdere bedrijven wilt verkopen en u daarvan een geconsolideerde jaarrekening heeft, kunt u de gegevens daaruit overnemen. Wanneer geen geconsolideerde jaarrekening beschikbaar is, kunt u de gegevens per bedrijf invullen en de uitkomsten bij elkaar optellen. De waardeberekening is gebaseerd op een aangepaste, verbeterde rentabiliteitsmethode. Er bestaan meerdere waarderingsmethoden, zoals de intrinsieke waarde, de liquidatiewaarde, de multipliers en de DCF (discounted cash-flow) methode en combinaties daarvan. De toepassing van andere methoden leidt tot andere uitkomsten. Daarnaast is het onmogelijk om alle variabelen die er bestaan voor een juiste waardeberekening in dit formulier op te nemen. Er zijn veel meer interne en externe factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Daarom kunt u geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst van deze berekening. Uiteraard verwijzen wij u hier uitdrukkelijk naar de disclaimer.

Gebruik de meest recente jaarrekening(en) om de berekening in te vullen. Als u meerdere bedrijven wilt verkopen en u daarvan een geconsolideerde jaarrekening heeft, kunt u de gegevens daaruit halen. Wanneer geen geconsolideerde jaarrekening beschikbaar is, kunt u de gegevens per bedrijf invullen en de uitkomsten bij elkaar optellen.

Bedrijfseconomische waarde van de bezittingen
Nominale waarde onderneming
Overschot eigen vermogen
Genormaliseerd resultaat na ondernemingsbeloning
Rentabiliteitswaarde
close

Bedankt. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Zoals ook bovenaan de opstelling vermeld staat, kunnen wij geen garantie verlenen op de berekening. Wel kunnen wij ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze berekening vragen heeft. Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan door het ingevulde formulier aan ons toe te zenden, via onderstaande knop "Verzenden". U ontvangt automatisch een kopie van dit bericht

Print