ACMO Bedrijfsoverdracht

Verkoopprofiel

Een verkoopprofiel is een anoniem overzicht van de meest essentiële kenmerken van uw onderneming. Een verkoopprofiel wordt ook wel profielschets genoemd. In het verkoopprofiel worden ook de belangrijkste verkoopvoorwaarden vermeld.

Doel van het verkoopprofiel

In het verkoopprofiel worden de verkoopvoorwaarden bijgesteld voor zover dit door de voorbereiding of door het verstrijken van de tijd is achterhaald.

Een goed verkoopprofiel wekt de interesse van een potentiële koper. Maar het moet wel realistisch zijn. Anders raakt u de kans om in het verdere proces de koper te ‘verliezen’, of -erger nog- dat de gevolgen van een verkeerd aanbod de verkoop ongedaan maakt.

Het is gebruikelijk om het verkoopprofiel ‘zakelijk’ op te stellen, dus met niet teveel franjes en deze uit te geven op het drukwerk van uw adviseur.

In het verkoopprofiel staat veel informatie. De koper wint hiermee informatie over het te verkopen bedrijf.  daarin wordt ‘de case’ beschreven, zeg maar een Curriculum Vitae van de onderneming en u. Welke hoogtepunten en dieptepunten heeft u behaald. Hoe lang bestaat de onderneming al, hoe lang bent u er al in werkzaam en welke kwalificaties hebben uw onderneming en u. Maar ook de juridische structuur is relevant en kan zelfs het netto resultaat van de verkoop sterk beïnvloeden.

Ook wordt in het verkoopprofiel vastgelegd in hoeverre en hoelang u bereid bent om de verkoop (deels) mee te financieren.

Helaas hebben we waargenomen dat wanneer een middelmatige adviseur het verkoopprofiel opstelt, dit een waardeoordeel vormt over de aangeboden onderneming. Daar komen de verkeerde kopers op af en dit kan de overdrachtsprijs drukken.