ACMO Bedrijfsoverdracht

Onafhankelijkheid

Sommige adviseurs van bedrijfsoverdrachten claimen ‘onafhankelijk’ te zijn in het proces van bedrijfsoverdrachten.

Dit is pertinent onwaar! Nagenoeg altijd dient iedereen een belang.

Onafhankelijkheid is dus een bijzondere gedragsregel. Alleen onder strikte voorwaarden en duidelijke omstandigheden mag men beweren dat iemand onafhankelijk is.

Over de andere gedragsregelsvan uw adviseur bij ACMO treft u op de site verdere informatie aan.

“Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” is een spreekwoord uit het jaar 1914, maar is nog steeds actueel. Als accountant weten wij heel goed wat onafhankelijkheid betekent. Wij weten hoe je dit moet waarborgen in je organisatie. Als u één van onze adviseurs opdracht geeft tot een bedrijfsoverdracht, zullen wij binnen onze ethische normen uw opdracht zo goed mogelijk uitvoeren.