ACMO Bedrijfsoverdracht

Verkoopovereenkomst

In de verkoopovereenkomst wordt vastgelegd hetgeen besproken is tijdens de verkooponderhandeling. De meeste ondernemers hebben geen zin in het papierwerk. Toch is het verstandig de rapportage goed door te nemen, want hierin staat de afrekening van (meestal) vele jaren hard werken vermeld.

Inhoud verkoopovereenkomst

Hierin worden onder meer de volgende zaken overeengekomen:

 • De partijen
 • Beschrijving van hetgeen gekocht wordt
 • Het tijdstip wanneer de onderneming voor rekening en risico van de koper is
 • De koopsom (waaronder de hoogte, vorm, samenstelling en betaalwijze)
 • Overdracht van de leiding
 • Opschortende voorwaarden
 • Garanties (waaronder de duur en omvang)
 • Vrijwaringen
 • Concurrentie en relatiebeding overdrager
 • Beschikbaarheid van de verkoper na de overdracht
 • Verrekening van de nagekomen baten en lasten
 • Communicatie van de partijen
 • Kostenverdeling
 • Toepasselijk recht en geschillenregeling

In de praktijk komt het voor dat de verkoopovereenkomst juridisch niet zo sterk wordt vastgelegd. Daarom kan het verstandig zijn om de overdracht in een bijzondere overeenkomst vast te leggen, de zogeheten vaststellingsovereenkomst. Daar kan en zal een rechter minder snel een streep door halen.