ACMO Bedrijfsoverdracht

Familiebedrijven

Sommige adviseurs stellen dat 69% van alle bedrijven uit familiebedrijven bestaat. Hoewel men kan discussieren over de definitie van een familiebedrijf, zien wij in de praktijk ook dat er veel familiebedrijven bestaan.

Het succes van het familiebedrijf

Het succes van familiebedrijven komt voor uit de langetermijnvisie van de ondernemers, de relatief kleine groep aandeelhouders of eigenaren, de grote betrokkenheid van de medewerkers, de hoge solvabiliteit. Dit ondanks het gebrek aan ‘ formele governance ’ (lees ‘ beheer ’) die zulke bedrijven meestal kenmerkt.

De opvolging door familie is anders

De overdracht van familiebedrijven wijkt af van ‘ gewone ’ bedrijfsoverdrachten omdat er nog meer emoties meespelen. Daarnaast zijn er fiscale aspecten, waardoor een overdracht meer voordelig kan plaatsvinden. Ook kan de Belastingdienst stellen dat er risico’s zijn bij een overdracht van een familiebedrijf, omdat de transactie mogelijk niet als zakelijk wordt beschouwd.

Betere opvolging door familie

Een aantal punten waardoor juist een familiebedrijf beter kan worden overgedragen zijn:

  • alleen actief betrokken familieleden betrekken bij de overdracht en die duidelijkheid overleggen;
  • de kinderen tijdig betrekken bij de onderneming;
  • er moet geen dwang zijn om over te nemen;
  • de overnemer moet omhoog groeien;
  • voornoemde groei moet worden ondersteund met opleidingen van de betreffende sector;
  • voor, tijdens en na de overdracht moet de opvolger worden begeleid;
  • een goede fiscale begeleiding bij de Belastingdienst.

Daarnaast gelden de reguliere voorwaarden voor een goede overdracht, lees daartoe verder op de site bij bedrijf kopen of verkopen.

Er zijn genoeg voorbeelden van foute, maar ook goede bedrijfsopvolgingen van familiebedrijven.

In de praktijk hebben we gezien dat de vader, oprichter van de onderneming de opdracht gaf voor de overdracht aan de zoon. Halverwege het proces bleek dat overdracht nog te prematuur was, omdat er nog geen afscheid kon worden genomen van de zaak. Gelukkig waren de gemaakte beschrijvingen ook in de komende jaren toepasbaar.