ACMO Bedrijfsoverdracht

Boekenonderzoek

Na het ontvangen verkoopmemorandum van nadere gegevens zijn voldoende gegevens vergaard om het te kopen bedrijf te onderzoeken. Bij een bedrijfsovername heeft u een onderzoeksplicht. Vergelijk dit met het kopen van een woning, waarbij u ook een onderzoeksplicht heeft. Maar het vergelijk met de woning houdt op omdat er niet (alleen) bakstenen worden verkocht en omdat woningen couranter zijn waardoor vergelijkingen beter mogelijk zijn.

Definitie Due Dilligence Onderzoek

Het boekenonderzoek wordt ook wel Due Dilligence Onderzoek (of kortweg DDO genaamd) of due diligence procedure en due diligence review. Daarbij wordt de te kopen onderneming onderzocht op de zogeheten ‘ lijken in de kast ’.

Er bestaat verschil van mening over de werkzaamheden die worden gedaan tijdens het Due Dilligence Onderzoek. De term Due Dilligence geeft ook niet veel houvast; ‘ Due ’ betekent zoiets als “hetgeen iemand toekomt” en ‘ Dilligence ’ wordt vertaald als “ijverig, “toegewijd“. Er  bestaan meerdere soorten DDO, zoals milieu, fiscale en technische due diligence.

Een bekend woordenboek omschrijft dit als “grondig onderzoek van de boeken van een onderneming die men wil overnemen, vaak ook bedoeld om de definitieve hoogte van de overnamesom vast te stellen.” En “In het algemeen doorlichten van een bedrijf dat wordt overgenomen of waarmee grote contracten gesloten worden. Behoort tot de dienstverrichtingen door accountants / consultants.”

Door de verschillende betekenissen is het raadzaam vast te leggen wat de kopende partij eronder verstaat, welke gegevens deze mag raadplegen en welke ruimten daarvoor gebruikt mogen worden.

Doel boekenonderzoek

Het belangrijkste doel is het onderzoek naar de bezittingen en schulden (ofwel activa en passiva) en het vermogen van de onderneming om winst (of beter, positieve kasstromen) te genereren.

Het boekenonderzoek bepaalt mede de prijs en de garanties die de koper wenst op te nemen. Dit onderdeel van het proces is ondanks de begripsverwarring niet minder belangrijk, want hierna volgen de aankooponderhandelingen.

Zo kwamen we in de praktijk tegen dat er nog grote stapels documenten te verwerken waren. De administratie liep achter en de verkoper meldde dat er veel ‘nog te factureren’ opdrachten lagen. Debiteuren zijn lastig te financieren, laat staan de nog te factureren posten. Bovendien gaat er nog tijd zitten in het opmaken van de facturen en de klanten te woord staan over de mogelijke vraagposten. De opgave is dubieus en moet afgestemd worden. U zult begrijpen dat een achterstand in de administratie invloed had op de verkoopprijs van de onderneming.