ACMO Bedrijfsoverdracht

Geheimhoudingsverklaring

Een onderneming wordt veelal te koop aangeboden door middel van een verkoopprofiel. De daarin verstrekte informatie is zo summier, dat u meer gegevens wilt hebben.

Waarom een geheimhoudingsverklaring

De informatie die de verkopende partij verstrekt kunnen bedrijfsgeheimen bevatten. Voordat de verkoper u meer gegevens verstrekt, zal deze daarom een geheimhoudingsovereenkomst getekend willen hebben.

Het is niet vreemd om in een zo’n vroeg mogelijk stadium onderhandelingsexclusiviteit af te spreken. Dit kunt u in deze overeenkomst al bedingen.

Het is verstandig na te gaan of u deze geheimhouding kunt nakomen.

In de praktijk zagen we een ondernemer die onderhandelde over een geleidelijke samenwerking (lees overname) van zijn kantoor. Daarbij was wel geheimhouding overeengekomen, maar dat was informeel geschied (lees: een ‘gentlemen’s agreement‘). Halverwege werd terloops door de verkoper opgemerkt dat er nog een mogelijke koper was. Onderhandelingsexclusiviteit is niet meer vanzelfsprekend…