ACMO Bedrijfsoverdracht

Geheimhoudingsverklaring

Nadat u een potentiële koper heeft gevonden, zult u verzocht worden om meer informatie te zenden. Uw bedrijfsgegevens zijn geheim en dat wilt u voorlopig ook zo houden.

Geheimhoudingsverklaring

Om uw gegevens geheim te houden, worden potentiële kopers in eerste instantie geïnformeerd zonder dat ze weten met wie of welk bedrijf ze te maken hebben. Nu er mogelijke kopers gevonden zijn, willen zij meer weten van de onderneming. U wenst deze gegevens vertrouwelijk behandeld te hebben.

In de geheimhoudingsovereenkomst zal in ieder geval een regeling zijn opgenomen over het soort informatie dat vertrouwelijk behandeld moet worden. Informatie die algemeen bekend is of zelfs gepubliceerd moet worden, kan niet tot de vertrouwelijke informatie behoren.

In de verklaring wordt bepaald welke (kring van) personen de informatie mag bereiken en wordt vastgelegd en het liefst ook aan wie de gegevens nooit mag worden verzonden. Ook wordt bepaald dat door geen van de partijen over de mogelijke transactie mededelingen aan derden worden gedaan zonder voorafgaande toestemming van de andere partij. Het doel waarvoor de gegevens mogen worden gebruikt wordt ook vastgelegd.

De verkoper wil ook overeenkomen dat de gegevens worden geretourneerd of vernietigd als de transactie geen doorgang vindt.

Geheimhouding maakt integraal onderdeel uit van ons vak; het is een fundamenteel beginsel van ons beroep, een gedragsregel. U kunt echter niet van alle partijen verwachten dat zij dit van nature doen. Daarom is het belangrijk hier aandacht aan te schenken. Misschien wilt u zelfs dat de adviseurs van de koper ook tekenen voor geheimhouding…