ACMO Bedrijfsoverdracht

Verkoopmemorandum

Nadat de geheimhoudingsverklaring is getekend, wordt het verkoopmemorandum afgegeven, ook wel informatiememorandum genoemd. Dit is een document dat meer informatie bevat dan het verkoopprofiel. In de praktijk worden deze benamingen ook wel door elkaar gebruikt.

Het verkoopmemorandum

Het komt erop neer dat de kopende partij meer gegevens wenst en deze zal uitvragen. Dit kan een lange lijst van op leveren te bescheiden zijn. Bij een goede voorbereiding en afhankelijk van de omvang en organisatiegraad van de te verkopen onderneming zullen veel gegevens beschikbaar zijn. Soms zijn bepaalde gegevens niet zonder hoge kosten beschikbaar.

Nadat deze informatie is beoordeeld, wordt van de potentiële koper gevraagd of deze bereid is het eigenlijke verkoopproces in te gaan.

De volgende stap is daarom de intentieverklaring, ook wel Letter Of Intent genoemd.

Het is verstandig om de te verstrekken gegevens die bij het verkoopmemorandum worden uitgevraagd ook aan uw eigen adviseur voor te leggen.
Daarnaast adviseren wij een kopie van de te verstrekken gegevens te behouden om na te kunnen gaan over welke gegevens de kandidaat koper beschikt.