ACMO Bedrijfsoverdracht

Juridische stadia

Hieronder beschrijven wij waarom deze anders van opzet is dan vele andere sites over bedrijfsoverdrachten. Dit komt doordat de site niet vanuit een juridische optiek is opgezet, maar geschreven is ter ondersteuning van de ondernemer bij de processen van een overname.

Fasen van een bedrijfsovername

In de theorieën over bedrijfsovernames wordt het koopproces vaak onderscheiden in de volgende vijf fasen:

  1. Oriënterende fase
  2. Voorbereidende fase
  3. Informatiefase
  4. Transactiefase
  5. Afsluitende fase

Deze fasering komt meer overeen met het juridische stadium waarin de overdracht zich bevindt. Met het juridisch stadium wordt aangeduid in hoeverre een partij schadeplichtig wordt geacht bij een voortijdig afbreken van de onderhandelingen. De ‘schuldige’ is echter door de rechter aan te wijzen; dit blijft altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Onze website is niet geschreven voor juridische doeleinden, maar is bedoeld om de koper en de verkoper te helpen met de voorbereiding op een bedrijfsoverdracht en op het gesprek met zijn adviseur. Daarom beschrijven wij het overdrachtsproces in meer onderdelen dan u op andere websites tegenkomt.