ACMO Bedrijfsoverdracht

Voorbereiden

In de verkoopvoorwaarden heeft u voor uzelf vastgesteld met welke wensen u uw bedrijf wilt verkopen. Daaruit vloeit voort hoe u de verkoop moet voorbereiden. Als u een bepaalde waarde in gedachten heeft, kunt u er nu nog op aansturen dat die prijs behaald wordt. De verkoop van uw onderneming kan (bijvoorbeeld wegens fiscale redenen) jaren in beslag nemen, dus u moet hier tijdig mee beginnen.

Wat bereid u voor

In de voorbereiding legt u de sterkte- en zwaktepunten van de onderneming vast. Dit kan via een SWOT analyse. Hier staan de letters voor:

  • S voor Strength (Sterkten),
  • W voor Weaknesses (Zwakten)
  • O voor Opportunities (Kansen)
  • T voor Threads (Bedreigingen)

Bovenstaand middel is een simpele, alom bekende maar ook beproefde methode.

De factoren waarmee u rekening houdt kunnen worden onderscheiden in interne factoren en externe factoren. Soms is het lastig om deze vast te stellen, in het bijzonder de externe factoren. Om u te helpen bestaat er een manier om deze tegen het licht te houden door middel van de DESTEMP-methode .

Het is verstandig om dit door iemand met een frisse blik na te laten gaan. Iemand die u ook de waarheid durft te zeggen. Als er voldoende tijd is, kan er worden afgewogen of de zwakten en bedreigingen zo nodig zijn af te dekken door de verkoop voor te bereiden. Soms is het heel eenvoudig; u ziet het mogelijk niet meer, maar als het een zootje is in de werkruimten, kan het rechtop zetten van de boeken, het witten van de ruimten, kapotte lampen vervangen enzovoort een zeer positief effect hebben op de verkoop.

Kijk ook eens kritisch naar de bedrijfsprocessen, loop de jaarrekening eens door, begin met beoordelingsgesprekken met het personeel. U kunt uw onderneming ‘licht’ maken door overtollige geldmiddelen als dividend of als kapitaalopname te onttrekken aan de onderneming.

Zoveel moeite die men doet bij de verkoop van de woning, zo weinig werk verrichten veel verkopers voor de verkoop van hun onderneming…

Zo werden we geconfronteerd met een juridische structuur van één BV in eigendom van de DGA. Nu blijkt de zegswijze: één BV is geen BV. Met hangen en wurgen bleek een rendabele bedrijfsoverdracht daardoor wel 2½  jaar te duren… Bereid een (mogelijke) bedrijfsoverdracht op tijd voor.