ACMO Bedrijfsoverdracht

Fusie

Een fusie is het samengaan van twee of meer ondernemingen. Een fusie verschilt ten opzichte van een reguliere bedrijfsoverdracht dat de belangen van de partijen meer gelijkgestemd zijn.

Doel van een fusie

Door de fusie worden synergievoordelen beoogd, ofwel het 1+1=3 principe. Althans, dat is de uitgesproken reden. Of dit de échte reden is, moet altijd worden onderzocht. Ook moet worden beoordeeld wie het meeste voordeel heeft van de samenwerking en aan wie de meeste voordelen toekomt.

Een fusie kan weerstand bieden aan de volgende bedrijfsonderdelen:

  • leveranciersmacht,
  • afnemersmacht,
  • beschikbaarheid van complementen en substituten,
  • de dreiging van toetreders en
  • de interne concurrentie binnen de industrie.

De financiering door een participatiemaatschappij lijkt veel op een (beperkte) fusie.

In de praktijk zagen we dat een fusie ‘verkeerd’ afliep, omdat de samenwerkende eigenaren verschillen van inzicht bleken te hebben over de te varen koers. De voordelen van de fusie verdwenen van de horizon. De samenwerking was organisatorisch al verwezenlijkt en naar buiten toe gecommuniceerd. Ontvlechten was ondoenlijk geworden, waardoor één van de partijen de kar voortaan alleen moest trekken.