ACMO Bedrijfsoverdracht

Aankoopbesluit

De redenen voor een bedrijfsovername zijn legio. Vanwege de verregaande consequenties van een overname is het relevant voor u om te inventariseren waarom u een bedrijf wilt kopen. Lees hier waarom ondernemingen worden gekocht. Het is immers de bedoeling dat u meerwaarde creëert.

Reden van overname

Deze meerwaarde kan zakelijk, maar ook een persoonlijke oorsprong hebben. Voor ons als adviseur is het belangrijk om de reden goed te begrijpen, zodat we u beter kunnen helpen te helpen bij bepaalde keuzes in het overdrachtsproces.

De volgende opsomming van redenen is niet limitatief en in willekeurige volgorde:

 • Strategische keuze groei;
 • Verminderen concurrentie;
 • Aanvullen van producten;
 • Goedkoper produceren;
 • Uitschakelen van een schakel in de bedrijfstak;
 • Verwerven van kennis, arbeid en / of middelen;
 • Risicospreiding;
 • Lucky buy;
 • Verwerven van inkomen;
 • Verwerven van status;
 • Enzovoort.

Uiteraard kan er ook een combinatie van redenen spelen. Het feit blijft dat u beter met een vliegende dan een staande start kunt beginnen. De kans hiertoe is groter bij een overname.

Doel om de reden te achterhalen

Elk van de redenen heeft gevolgen voor het ‘aanvliegen’ van het overnameproces.

Hiervan geven we een voorbeeld. Stel er is sprake van een Lucky buy; dus uit bijvoorbeeld de gunfactor wordt u een bedrijf aangeboden tegen hele gunstige voorwaarden (zoals een lage prijs). Dan is snelheid in het proces nog belangrijker, want een gegeven paard wilt u natuurlijk niet in de bek kijken. Door de snelheid van handelen ontstaan er ook bepaalde valkuilen, bijvoorbeeld dat er te weinig wordt nagedacht over de fiscale gevolgen. Of dat het personeel (dat wordt overgenomen) dit te snel vindt gaan, waardoor ‘sleutelpersonen’ te snel gaan ‘lopen’. Ook kunt u worden verblind door het aanbod, zodat u de reden van de lage prijs niet onderzoekt. Of dat de ondernemingsraad vergeten wordt in te lichten, waardoor hun adviesrecht wordt vergeten…

Uw adviseur helpt u daarbij.

In de praktijk zagen we dat een ondernemer wilde groeien met zijn bedrijf. Althans, dat dacht hij nadat hij een aantal succesverhalen van bevriende ondernemers had gehoord. De ondernemer wilde ook groeien door overname. Nadat een aantal pogingen waren mislukt, bleek dat overname niet paste bij de ondernemer. Een schoksgewijze groei niet paste bij hem. Dan werd hij teveel geconfronteerd met vermeende onzekerheden en verschillen in de cultuur. De ondernemer voelde meer voor autonome groei of samenwerking met een buitenlandse onderneming.