ACMO Bedrijfsoverdracht

Gevaren en valkuilen

Er zijn veel valkuilen te noemen bij bedrijfsoverdrachten. Elke overdracht kent haar eigen valkuil. In haar algemeenheid zijn de volgende aandachtspunten te noemen.

Risico’s bij de verkoop

Niet limitatief opgesomd zijn dat:

  • De bedrijfsstructuur is bij de voorbereiding op de verkoop niet (tijdig) aangepast.
  • De informatie van de onderneming is niet up tot date of volledig
  • Niet kunnen beslissen welke partij de gewenste koper is
  • De keuze op de opvolger eindeloos uitstellen of daar onvoldoende afspraken mee maken
  • Te lang blijven bemoeien met de onderneming
  • De opvolger is niet capabel
  • Er is geen (persoonlijke) coach
  • De koper jaagt op

Tussen de bedrijven door een onderneming verkopen; dat kan niet…