ACMO Bedrijfsoverdracht

MBO / MBI

Een MBO duidt op een management buy out en een MBI staat voor een management buy in. Bij een MBO kopen bestaande medewerkers het bedrijf en bij een MBI kopen buitenstaande managers het bedrijf.

Deze vorm van overdracht verschilt van een reguliere bedrijfsoverdracht, omdat de koper een manager is of omdat dat de koper de markt kent.

MBO, management buy out

Bij een MBO is de markt heel goed bekend bij de overnamekandidaat, maar hij zal in mindere mate ervaren zijn in het managen van een onderneming. Bij een MBI is de kopende partij meestal een ervaren manager maar zal hij in mindere mate bekend zijn met de markt.

De partij die een financiering verstrekt zal hier sterk op letten en het rentepercentage of de hoogte van de lening hierop aanpassen.

MBI, management buy in

Bij een MBI moet men omzichtig omgaan met het ‘passeren’ van het bestaande personeel. Ook daarvan hebben we in de praktijk gezien dat een sleutelpersoon vertrok na de bedrijfsovername, waardoor de onderneming minder waard werd.

We hebben meegemaakt dat de ‘kroonprins’ bij een MBO op het laatste moment zich terugtrok uit het overnameproces. Naast onnodig bestede tijd en kosten, had dit gevolgen voor de samenwerking met dit personeelslid.