ACMO Bedrijfsoverdracht

Sparen voor later? Pensioen of financiële planning…

Het hoofdpijndossier van de werkgever: pensioen. Werknemers zijn ook onzeker. Nederland is qua pensioenen ‘afgegleden’ naar de derde plek op de wereldranglijst. Weinigen durven daarover nog te adviseren, je hebt een AFM vergunning nodig; het werknemerspensioen is een complex product. Ondanks dat we bewust hebben gekozen om hiervoor geen vergunning aan te vragen, durf ik er toch iets over te schrijven.

Probleem

Nordic walking man (in zwart wit)Hét probleem met pensioen is –kortweg- dat er een toezegging is gedaan om bepaalde bedragen te betalen in de toekomst, terwijl onzeker is hoe dat gefinancierd moet worden. In de weg er naar toe is uitgegaan van een bepaald rendement (terwijl de rente nu laag is) en een bepaalde sterftekans (terwijl we langer leven). Daardoor komen de berekeningen die zijn gedaan om de toezegging te betalen, nu niet meer uit.

Hoe zit het ook al weer? De uitkering na het werken is onderverdeeld in drie officieus vier- onderdelen, ‘pijlers’ genoemd.

1e pijler

De eerste pijler is de AOW (algemene ouderdomswet) en ANW (algemene nabestaandenwet). Netto minder dan € 1.500 per maand is voor een gehuwd echtpaar geen vetpot als daaruit veel vaste lasten moeten worden voldaan. Het probleem is dat de AOW gerechtigde leeftijd stijgt en de huidige werkende klasse de huidige AOW gerechtigden betalen. Bij een toenemende vergrijzing is het de vraag of deze financiering houdbaar is.

2e pijler

Met de tweede pijler wordt het OP (ouderdomspensioen), PP (partnerpensioen) en WP (wezenpensioen) bedoeld. Dit is een aanvulling op de 1e pijler die in een CAO verplicht of door de werkgever vrijwillig kan zijn toegezegd. Maar wat is de pensioenleeftijd: het bereiken van de 65ste jarige leeftijd?
Ook het pensioen in eigen beheer voor de DGA (directeur groot aandeelhouder) zit in deze pijler. En dit is een hoofdpijndossier voor de overheid. Maar de contouren worden duidelijk…

3e pijler

De derde pijler bevat vrijwillig afgesloten inkomensvoorzieningen die belastingtechnische gevolgen hebben, zoals lijfrenten en levensverzekeringen. Vaak beter bekend als ‘woekerpolis’…

4e pijler

In de vierde pijler zitten de spaarmethoden die niet fiscaal worden ondersteund, zoals de spaarrekening of de effectenrekening. Ook de eigen woning of bedrijf kun je daaronder plaatsen, ondanks dat deze wel fiscale gevolgen hebben. En wat is straks de waarde van een woning?

Wat kunt u hiermee?

We hebben een tool ontwikkeld waarmee we uw financiële planning inzichtelijk kunnen maken. Neem ook contact met ons op als u pensioen in eigen beheer heeft.