ACMO Bedrijfsoverdracht

Na de overname

U heeft een onderneming overgenomen en bent in meer of mindere mate tevreden. Als de situatie meer rendabel wordt dan voorheen, kun je spreken van een goede overdracht.

Succesfactor

Er is onderzoek gedaan naar de succesfactoren van een goede overdracht. Om betere bedrijfsresultaten te krijgen blijkt dat men na de overdracht moet reorganiseren of innoveren. Een combinatie daarvan is zelfs nog beter.

Het is verstandig om de situatie te evalueren en de huidige stand te overdenken om de toekomst verder te plannen.

U wilt weten waar u aan toe bent en u wenst doelen vast te stellen. Daartoe kan er een financieel plan worden opgezet. Dan kan aansluiting worden gezocht bij de uitgangspunten die bij het koopbesluit zijn genoemd.

Geef bij het financieel plan ook aandacht aan belastingtechnische aspecten en daarin mogelijk te behalen voordelen.