ACMO Bedrijfsoverdracht

Intentieverklaring

De kopende partij heeft naar aanleiding van de uitgevraagde informatie uit het verkoopmemorandum beoordeeld. Als dit naar tevredenheid is ontvangen, kan de koper worden gevraagd of ze verder willen gaan met het koopproces.

Definitie intentieverklaring

De verkoop gaat normaliter verder het sluiten van een zogeheten intentieverklaring, ook wel Letter of Intent of kortweg LOI genaamd. Andere, veelal Engelstalige, termen komen ook voor zoals de agreement of principals, Heads of Agreement, Memorandum of Understanding, Principals of Cooperation maar ook intentieovereenkomst en voorovereenkomst.

De zogeheten Term Sheet is overigens een ander document. Dit is een verder uitgeschreven document waarin alvast wordt opgenomen waar de partijen het over eens zijn, die dan ook in de uiteindelijke overeenkomst wordt opgenomen. Het onderscheid is van juridisch belang; in laatstgenoemde is een verdergaande overeenkomst bereikt waardoor bij een geschil hier meer waarde aan kan worden gehecht.

Punten in de intentieverklaring

De inhoud van de intentieverklaring verschilt bij elke overdracht. De volgende punten, niet limitatief, kunnen erin worden opgenomen:

 • Verwijzing naar de bespreking tussen de partijen
 • Afspraken over de kosten van de partijen
 • De (reeds getekende) geheimhoudingsovereenkomst
 • Onderhandelingsexclusiviteit
 • De (financiële) gevolgen van een voortijdig afbreken van de onderhandeling
 • Wettelijke en andere goedkeuringsregelingen en / of adviesregelingen.
 • Factoren waardoor de partijen efficiënt de intenties kunnen uitvoeren, waaronder een vergaderschema en een tijdsbalk
 • Vrijblijvendheidclausules
 • Bepalingen die nu al vaststaan en in de definitieve overeenkomst moet worden opgenomen
 • Doorlooptijd
 • Ontbindingsclausules, zoals een financieringsvoorbehoud
 • Toepasselijk recht en geschillenregeling

De verkoper zal een richting willen vastleggen voor de richtprijs die er wordt gevraagd. Deze kan binnen een bepaalde bandbreedte worden vastgelegd en bijvoorbeeld afhankelijk worden gemaakt van het te voeren boekenonderzoek (ofwel Due Diligence Onderzoek).

Er bestaat een belangenverschil tussen de partijen. De verkoper wil de intentieovereenkomst zo spoedig mogelijk getekend hebben, terwijl de kopende partij zo veel mogelijk vrijheid zal willen. Daarom kan er in de bepalingen onderscheid worden gemaakt in bindende en niet-bindende verplichtingen.